Ασκήσεις Πληροφορικής

 

Ασφάλεια στο Ιντερνετ

Βασικές εντολές k-turtle (Γ΄ Γυμνασίου)

Ασκήσεις k-turtle f1  (Γ΄ Γυμνασίου)

Ασκήσεις k-turtle f2  (Γ΄ Γυμνασίου)

Ασκήσεις k-turtle f3  (Γ΄ Γυμνασίου)

Τελικό φυλλάδιο k-turtle (Γ΄ Γυμνασίου)

PowerPoint φυλλάδιο 1 (Γ΄ Γυμνασίου)

PowerPoint φυλλάδιο 2 (Γ΄ Γυμνασίου)

Excel φυλλάδιο1 (Β΄Γυμνασίου)

Excel φυλλάδιο 2 (Β΄ Γυμνασίου)

Excel φυλλάδιο 3 (Β΄ Γυμνασίου)

Excel φυλλάδιο 4 (Β΄ Γυμνασίου)

Φυλλάδιο εργασίας 1 (Γ΄ Γυμνασίου)

Φυλλάδιο εργασίας 2 (Γ΄ Γυμνασίου)