Φωτογραφίες από την εκδήλωση στις αποθήκες των μεταλλείων