Μαθησιακές Δυσκολίες

"Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που του διδάσκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει."

Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην ανάγνωση - γραφή, στα μαθηματικά και γενικότερα στη μαθησιακή ικανότητα. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα σε έναν ή περισσότερους τομείς της μάθησης και δεν μπορούν να ευνοηθούν από την τυπική σχολική διδασκαλία. Το ποσοστό των παιδιών σχολικής ηλικίας που για διάφορους λόγους εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες υπολογίζεται σε 20-25%.

Οι πιο συνηθισμένες μαθησιακές δυσκολίες είναι οι εξής:

ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Δυσκολία στην ανάγνωση, στη γραφή ή/και στην ορθογραφία, διάσπαση προσοχής, διαταραχή προσανατολισμού. Τα παραπάνω μπορεί να δημιουργήσουν συνοδά ψυχολογικά προβλήματα.

ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ

Δυσκολία στην αριθμητική και τα μαθηματικά. Προβλήματα στην επίλυση ασκήσεων, στην κατανόηση εννοιών του χρόνου, του χώρου και των χρημάτων.

ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ

Δυσκολία στη γραφή (δυσανάγνωστη γραφή), στην ορθογραφία και την οργάνωση ιδεών. Ο μαθητής δυσκολεύεται να σχηματίσει γράμματα ή να γράψει σε προκαθορισμένο χώρο.

ΑΛΛΕΣ

Δυσκολίες στην μάθηση που μπορεί να προκληθούν και από άλλες καταστάσεις όπως η αδυναμία συγκέντρωσης της προσοχής, κάποια ήπια νοητική ανωριμότητα, αισθητηριακές μειονεξίες (βαρηκοΐα, προβλήματα όρασης), ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές, πολιτισμικές διαφορές, ανεπαρκής/ ακατάλληλη διδασκαλία.

Άνθρωποι με μαθησιακές δυσκολίες συχνά ξαφνιάζουν με την οξυδέρκεια των παρατηρήσεων τους, έχουν γρήγορη αντίληψη, συνδυαστικές ικανότητες, κρίνουν και οδηγούνται σε λογικά συμπεράσματα μετά από επεξεργασία δεδομένων, έχουν έφεση στην μηχανολογία, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έχουν γόνιμη φαντασία, χιούμορ και επινοητικότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον παγκόσμιο κατάλογο των δυσλεξικών συμπεριλαμβάνονται προικισμένοι και διάσημοι άνδρες με μεγάλες πνευματικές ικανότητες όπως ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο Θωμάς Έντισον, ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν κ.α

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών σε μαθητές γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με σταθμισμένα τέστ και στοχεύει στην διερεύνηση των δεξιοτήτων και του μαθησιακού προφίλ του παιδιού. Μπορεί να γίνει στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) ή στα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα της χώρας. Τους μαθητές της Θάσου εξυπηρετεί το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Νομού Καβάλας.

Η έγκαιρη πρόγνωση των διαταραχών της ψυχοκινητικής και ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού που σχετίζονται και επιδρούν στις διαδικασίες της σχολικής μάθησης αποτελεί το ασφαλέστερο μέσο πρόληψης. Η πρόγνωση σε ό,τι αφορά την πορεία των "μαθησιακών δυσκολιών" ενός παιδιού εξαρτάται από την πρώιμη διάγνωση αλλά και από την έγκαιρη αντιμετώπισή τους.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Για τον κάθε μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες παρέχονται από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. εξατομικευμένα προγράμματα διδασκαλίας και συμβουλές προς τους εκπαιδευτικούς του σχολείου του. Για την καλύτερη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών σε ορισμένα σχολεία λειτουργούν τμήματα ένταξης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Συμπληρωματικά ο ειδικός (Ψυχολόγος-Παιδαγωγός) μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές στην μελέτη εφαρμόζοντας ειδικές στρατηγικές μάθησης που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση της ύλης

Οι μαθησιακές δυσκολίες (σχολική αποτυχία) οδηγούν τα παιδιά σε ψυχολογικά - συμπεριφορικά προβλήματα. Ο ψυχολόγος εγκαθιδρύει μια αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης με τα παιδιά έτσι ώστε να μην υπάρχει ο φόβος απόρριψης, να αποδεχτούν την διαφορετικότητα τους, να θέσουν ρεαλιστικές προσδοκίες σύμφωνα με τις ικανότητές τους και να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση. Επίσης να αναπτύξουν κίνητρα, να μειώσουν το άγχος και να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Ο ψυχολόγος εκπαιδεύει τα παιδιά με ασκήσεις αυτοκαθοδήγησης και αυτοέλεγχου έτσι ώστε να νιώσουν μετά από καιρό ότι και αυτά είναι ικανά στο να επιτυγχάνουν στόχους.

Ολόκληρο το κείμενο και άλλες πληροφορίες υπάρχουν στο Internet στη σελίδα  www.psycholexis.blogspot.com