ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ

ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ  ΘΑΣΟΥ  64002

ΤΗΛ. 2593051586 FAΞ 2593051236

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 

 

1.        Οι μαθητές προσέρχονται στο Σχολείο τουλάχιστον 5 λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι και παραμένουν στο προαύλιο (δεν μπαίνουν στις αίθουσες). Στην πρωινή σύνταξη (προσευχή)  παρευρίσκονται όλοι.

2.        Μετά την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα, κανείς δεν διακόπτει το μάθημα και δεν επιτρέπεται η παραμονή, ούτε η διέλευση των μαθητών στους διαδρόμους των ορόφων. Ο μαθητής που έχει καθυστερήσει μόνο μετά από άδεια του Διευθυντή μπορεί να προσέλθει στην τάξη.

3.        Μετά από την λήξη της διδακτικής ώρας όλοι οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο.

4.        Δεν επιτρέπεται να φέρνει κανείς μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας αναψυκτικά ή φαγώσιμα. Απαγορεύεται το μάσημα τσίχλας την ώρα του μαθήματος.

5.        Τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου οι μαθητές παραμένουν στο χώρο του. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ η έξοδός τους από αυτόν. Όσοι πηδούν από τα κάγκελα ή βρίσκονται εκτός σχολικού χώρου χωρίς άδεια, τιμωρούνται. Αν κάποιος χρειαστεί να φύγει (λόγοι υγείας, οικογενειακοί, σοβαροί προσωπικοί), μπορεί ΜΟΝΟ με άδεια του Διευθυντή, αφού πρώτα ειδοποιηθεί ο κηδεμόνας του.

6.        Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να κυκλοφορούν στο προαύλιο του Σχολείου με ποδήλατα ή μοτοποδήλατα και μηχανές.

7.        Σε περίπτωση αποβολής από το μάθημα ο μαθητής παρουσιάζεται στον Διευθυντή του σχολείου. Μετά από την 5η ωριαία αποβολή ο μαθητής αποβάλλεται για μια (1) ημέρα. Εάν ο μαθητής συνεχίζει τις ωριαίες αποβολές ο υπεύθυνος καθηγητής συγκαλεί το συμβούλιο της τάξης.

8.        Η ενημέρωση των κηδεμόνων μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα.

9.        Μετά από κάθε αποβολή οι μαθητές επιστρέφουν στο Σχολείο με το κηδεμόνα τους, αλλιώς δεν γίνονται δεκτοί από το Σχολείο.

10.   Στο μάθημα της γυμναστικής απαραίτητη είναι η φόρμα. Οι μαθητές χωρίς φόρμα παίρνουν απουσία. Η απαλλαγή από το μάθημα γίνεται μόνο έπειτα από γνωμάτευση ιατρού. 

11.   Όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να κινούνται μέσα στα πλαίσια της μαθητικής τους ιδιότητας να φέρονται κόσμια, να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους και να υπακούουν πρόθυμα στις εντολές των καθηγητών τους.

12.   Στα διαλείμματα και σε τυχόν κενά μαθημάτων οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στο προαύλιο του Σχολείου προσέχοντας ούτως ώστε τα παιχνίδια τους να είναι ακίνδυνα για τους εαυτούς τους και για τους συμμαθητές τους.

13.   ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ. Μαθητής που θα συλλαμβάνεται να καπνίζει θα αποβάλλεται από το Σχολείο και θα ενημερώνεται ο κηδεμόνας του.

14.   Οι μαθητές που μετακινούνται με τα λεωφορεία του Κ.Τ.Ε.Λ. θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στην επιβίβαση και αποβίβαση για αποφυγή τυχόν ατυχημάτων.

15. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  Η  ΚΑΤΟΧΗ  ΚΑΙ  ΧΡΗΣΗ  ΚΙΝΗΤΗΣ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.

16. ΑΠΟΥΣΙΕΣ:

α)  Το όριο των απουσιών που μπορεί να δικαιολογήσει ο κηδεμόνας στη διάρκεια του σχ. έτους, είναι μέχρι και δέκα (10) ημέρες. Ο κηδεμόνας δεν μπορεί να δικαιολογήσει πάνω από δύο (2) συνεχόμενες ημέρες. Οι απουσίες δικαιολογούνται με απλή δήλωση που προμηθεύεται ο κηδεμόνας από το Σχολείο την οποία συμπληρώνει και υπογράφει ο ίδιος στο Σχολείο.

β)  Αν ο μαθητής απουσιάζει πάνω από δύο συνεχόμενες ημέρες η δικαιολόγηση των απουσιών του γίνεται από τον κηδεμόνα με Ιατρική βεβαίωση.

γ)   Τα δικαιολογητικά γίνονται δεκτά από το Σχολείο μέσα στις δέκα (10) επόμενες εργάσιμες ημέρες από την ημέρα επιστροφής του μαθητή. Το σύνολο των απουσιών είναι 114 εκ των οποίων οι 64  πρέπει να είναι δικαιολογημένες. Μαθητής που υπερβαίνει το όριο των 114 απουσιών επαναλαμβάνει την τάξη εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας.