Φωτογραφίες από την εκδρομή στις πόλεις Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη